Klubhuset

Regler for Skagen OK og Motion klubhus


Skagen OK og Motion

Gl.Landevej47, 9990 Skagen


Nøgleadministration

Klubbens nøgler administreres afTorben Madsen 4045 3656


Ved medlemskab i 12 måneder, kan der mod kvittering og depositum på kr. 100,00 udleveresen nøgle til klubhuset.


Regler for lån af klubhus:

Ethvert lån af klubhus skal aftales med bestyrelsen, og begivenheden skal være anført i kalenderen på klubben hjemmeside.


Klubhuset kan lånes af medlemmer til runde fødselsdage mv., såfremt klubhuset ikkeskal bruges i klubregi.


Medlemmet skal altid selv være til stede under “festen”


Klubhuset skal være ryddet og rengjort den efterfølgende formiddag. (husk ovn og køleskabe, hvis de har været i brug, samt fjerne tom emballage)


Møblement og service i klubhuset kan lånes i et vist omfang, men det skal aftalesmed bestyrelsen og anføres i kalenderen på klubbens hjemmeside.


Når man låner klubhuset, må man acceptere, at der ind imellem kan dukkemedlemmer op, der f. eks. benytter baderum mv.


Rygning og husdyr i klubhuset er ikke tilladt.

Skagen OK og Motion, Gl. Landevej 47, 9990 Skagen

E-Mail: kassereren@skagen-ok.dk

CVR: 33796058               

Copyright @ All Rights Reserved